+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Brukerkurs i matematikk A eller Grunnkurs i Analyse 1
Ex.phil
Generell kjemi
+
1. vår
Celle og molekylær biologi
Organisk kjemi
+
2. høst
Biokjemi 1
Informasjonsteknologi (grunnkurs)
Fysiologi
+
2. vår
Brukerkurs i matematikk B eller Grunnkurs i Analyse 2
Biokjemi 2
Mikrobiologi
Perspektivemne
+
3. velg fordypningsfag*
Bipolymerkjemi og biokjemi*
Molekylærbiologi*
Systembiologi*
+
3. høst
Molekylærgenetikk
Molekylærbiologi
Brukerkurs i statistikk
Fordypningsfag*
+
3. vår
Valgfritt emne/fordypningsfag*
Statistisk modellering for bioteknologer
+
4. høst
Avtalefestede emner på masternivå
Masteroppgave

+
4. vår
Avtalefestede emner på masternivå
Eksperter i team
Masteroppgave
+
5. høst
Avtalefestede emner på masternivå
Masteroppgave
+
5. vår
Spesialpensum
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Informasjonsteknologi 1
Kjemi
+
1. vår
Matematikk 2
Matematikk 3
Elektriske kretser
+
2. høst
Matematikk 4N
Fysikk
Kretsanalyse
+
2. vår
Programmering
Fluidmekanikk
Elektromagnetisme

+
3. velg studieretningemne*
Energi- og prosessteknikk*
Energiplanlegging og miljøanalyse*
Elektrisk energiteknikk og smarte nett*
+
3. høst
Statistikk
Teknologi og ledelse
Studieretningsemne*
Studieretningsemne*
+
3. vår
Reguleringsteknikk
Miljøsystem-analyse for ingeniører
Studieretningsemne*
Studieretningsemne*
+
4. høst
Valgbart ikke-teknisk emne 1
Studieretningsemne*/ hovedprofilemne
Studieretningsemne*/ hovedprofilemne
Studieretningsemne*/ hovedprofilemne
+
4. vår
Eksperter i team
Studieretningsemne*/ hovedprofilemne
Studieretningsemne*/ hovedprofilemne
Studieretningsemne*/ hovedprofilemne
+
5. høst
Valgbart ikke-teknisk emne 2
Fordypningsemne
Fordypningsprosjekt
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Informasjonsteknologi
(grunnkurs)
Nanoteknologi (intro)
Matematikk 1
Fysikk 1
+
1. vår
Filosofi/vitenskapsteori
Matematikk 2
Matematikk 3
Kjemi
+
2. høst
Organisk kjemi (grunnkurs)
Matematikk 4N
Statistikk
Materialteknologi
+
2. vår
Bioteknologi
Elektromagnetisme
Halvlederteknologi
Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi
+
3. velg fordypningsfag*
Bionanoteknologi*
Nanoelektronikk*
Nanotek. for materialer, energi og miljø
+
3. høst
Fysikk 2
Måleteknikk
Bionanovitenskap
Nanomaterialer
+
3. vår
Faste stoffers fysikk
Teknologi og ledelse
+
4. høst og vår
Obligatorisk valgbare nanoemner
Ikke-teknologiske emner
Eksperter i team
+
5. høst
Fordypningsemner*
Fordypningsprosjekt*
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Informasjonsteknologi
Kjemi
BM1 Infrastruktur
+
1. vår
Matematikk 2
Ex.phil. 1
Mekanikk 1
BM2 Vann og miljø
+
2. høst
Matematikk 3
Fysikk
Mekanikk 2
BM3 Bygningsmaterialer
+
2. vår
Statistikk
Hydromekanikk
Geoteknikk og geologi
BM4 Prosjektering
+
3. velg studieretning*
Bygg og anlegg*
Konstruksjon*
Vann og miljø*
Veg, transport og geomatikk*
+
3. høst
Matematikk 4N
Bygningsfysikk (grunnkurs)
Obl. emne betinget ut fra studieretning*
Studieretningsemne*
+
3. vår
Teknologiledelse
Betongkonstruksjon 1 (grunnkurs)
Obl. emne betinget ut fra studieretning*
Studieretningsemne*
+
4. høst
Komplementært emne
Studieretningsemne*
Studieretningsemne*
Studieretningsemne*
+
4. vår
Eksperter i team
Studieretningsemne*
Studieretningsemne*
Studieretningsemne*
+
5. høst
Komplementært emne
Fordypning og prosjekt
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Mekanisk fysikk
Informasjonsteknologi
Filosofi og vitenskapsteori
+
1. vår
Matematikk 2
Matematikk 3
Elektrisitet og magnetisme
Kjemi
+
2. høst
Teknologiledelse
Bølgefysikk
Matematikk 4N
Fluidmekanikk
+
2. vår
Innføring i kvantefysikk
Termisk fysikk
Prosedyre og objektorientert programmering
Statistikk
+
3. velg studieretning*
Biofysikk og medisinsk teknologi*
Industriell matematikk*
Teknisk fysikk*
+
3. høst
Biokjemi 1
Måleteknikk
Statistisk fysikk
Kvantemekanikk 1
+
3. vår
Instrumentering
Optikk
Cellebiologi/Biofysikk
Valgbart emne
+
4. høst
Kjerne/strålingsfysikk
Molekylær biofysikk
Komplementæremne
Valgbart emne
+
4. vår
Eksperter i team
Valgbart emne
Ingeniøreremne
+
5. høst
Fordypningsemne
Komplementære emner
Fordypningsprosjekt
+
5. vår
Masteroppgave


+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Geologi innføring (Ex.Fac.)
Matematikk A eller Grunnkurs analyse 1
Generell kjemi
+
1. vår
Norges geologi og georessurser
Matematikk B eller Grunnkurs analyse 2
Filosofi og vitenskapsteori
Brukerkurs i fysikk eller Mekanikk 1
+
2. høst
Mineralogi
GIS for mineral-ressursforvaltning
Informasjonsteknikk (grunnkurs)
Brukerkurs i statistikk
+
2. vår
Strukturgeologi
Sedimentologi og stratigrafi
Historisk geologi paleontologi
Anvendt statistikk / perspektivemne
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Biopolymerkjemi
Biokjemiteknikk
Molekylærgenetikk
Valgbare emner
+
1. vår
Eksperter i team
Ingeniøremne
Valgbare emner
+
2. høst og vår
Ingeniøremne
Valgbare emner

+
3. velg studieretning*
Bioteknologi
Kjemisk prosessteknologi
Materialkjemi og energiteknologi

+
3. høst
Kjemisk reaksjonsteknologi
Statistikk
Materialteknologi
Valgbare emner
+
3. vår
Teknologiledelse
Elektrokjemi
Valgbare emner
+
4. høst
Eksperter i team
Lys- og elektronmikroskopi
Komplementære emner
Valgbare emner
+
4. vår
Valgbare emner
+
5. høst
Fordypningsemne
Fordypningsprosjekt
Komplementæremne
Masteroppgave
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Informasjonsteknikk (grunnkurs)
Mekanikk 1
Marin teknikk - grunnlag
+
1. vår
Matematikk 2
Filosofi og vitenskapsteknologi
Mekanikk 2
Kjemi 1
+
2. høst
Matematikk 3
Fluidmekanikk
Fysikk
Marin teknikk - Konstruksjoner
+
2. vår
Statistikk
Termodynamikk
Materialteknikk
Marin teknikk - Hydrodynamikk
+
3. velg spesialiseringsemne
Marin konstruksjonsteknikk
Marint maskineri
Marin kybernetikk
Marin prosjektering
+

Marin hydrodynamikk
Marine ressurser og havbruk
Driftsteknikk
Undervannsteknikk
+
3. høst
Matematikk 4N
Stimuleringsbasert Design
Teknologiledelse
Marin teknikk - Maskineri
+
3. vår
Ingeniøremne (obligatorisk)
Ingeniøremne (obligatorisk)
Ingeniøremne (obligatorisk)
Ingeniøremne (obligatorisk)
+
4. høst
Ingeniøremne (obligatorisk)
Ingeniøremne (obligatorisk)
Ingeniøremne (valgfritt)
K-emne (valgfritt)
+
4. vår
Ingeniøremne (obligatorisk)
Ingeniøremne (obligatorisk/valgfritt)
Ingeniøremne (valgfritt fra annet emne)
Eksperter i Team - tverrfaglig prosjekt
+
5. høst
Fordypningsprosjekt
Fordypningsemner
Ingeniøremne (valgfritt)
K-emne (valgfritt)
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Materialteknologi 1
Matematikk 1
Informasjonsteknologi (grunnkurs)
Filosofi / vitenskapsteori
+
1. vår
Materialteknologi 2
Matematikk 2
Kjemi
Mekanikk 1
+
2. høst
Materialteknologi 3
Matematikk 3
Fysikk
Metallenes mikrostruktur og egenskaper
+
2. vår
Uorganisk kjemi
Matematikk 4M
Strømning og varmeoverføring (grunnkurs)
Grunnleggende termodynamikk med laboratorium
+
3. høst
Statistikk
Heterogene likevekter og fasediagram
Metallenes mikrostruktur og egenskaper
Valgfritt emne
+
3. vår
Teknologiledelse
Elektrokjemi
Material- og prosessmodellering
Valgfritt emne
+
*4. velg hovedprofil
Metallproduksjon og resirkulering
Materialutvikling- og bruk
Materialer for energiteknologi
+
4. høst
Komplementære emner
Valgfritt emne
Valgfritt emne
Valgfritt emne
+
4. vår
Eksperter i Team
Lys- og elektronmikroskopi
Valgfritt emne
Valgfritt emne
+
5. høst
Komplementære emner
Fordypningsprosjekt
Valgfritt emne
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
IT - grunnkurs
Ex.phil.
Produkt modellering
+
1. vår
Matematikk 2
Mekanikk 1
Kjemi
Produksjonsteknologi
+
2. høst
Matematikk 3
Mekanikk 2
Fysikk
Termodynamikk 1
+
2. vår
Statistikk
Fluidmekanikk
Materialteknikk
Produktutvikling
+
*3. velg fordypningsemne
Produktutvikling og materialer
Produksjons- og kvalitetsteknikk
Energi-, Prosess- og strømningsteknikk
Industriell mekanikk
+
3. høst
Matematikk 4N
Teknologiledelse
Studieretningsemne
Produksjonsledelse
+
3. vår
Mekatronikk
Studieretningsemne
Studieretningsemne
Dynamikk
+
4. høst
Studieretningsemne
Komplementært emne
Studieretningsemne
Studieretningsemne
+
4. vår
Eksperter i Team
Ingeniøremne fra annen studieretning
Studieretningsemne
Studieretningsemne
+
5. høst
Komplementært emne
Fordypning og prosjekt
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-HIST

Semester
Fag
+
1. høst
Bedriftsøkonomi med regnskap
Grunnkurs markedsføring
Matematikk
Organisasjon og ledelse
+
1. vår
Statistikk (grunnkurs)
Mikroøkonomi
Foretaksstrategi
Finansregnskap med analyse
+
2. høst
Driftsregnskap med budsjettering
Makroøkonomi
Årsregnskap
Innføring i skatterett
Videregående skatte- og avgiftsrett
+
2. vår
Rettslære
Valgemner
Organisasjonspsykologi og ledelse
Finansiering og investering
+
*Velg emne for 3. høst
*Finansiell styring
*Organisering og endring
*Markedsføring og innovasjon


+

*Økonomisk styring
*Samfunnsøkonomi
*Regnskapsfører
+
3. vår
Bacheloroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Innføring i samfunnsøkonomi (inkl. Ex.fac.)
Matematikk og mikroøkonomi
+
1. vår
Markeder og markedssvikt
Makroøkonomisk analyse
+
*Velg et av emnene for 2. høst
*Internasjonal handel
*Offentlig økonomi
*Internasjonal makroøkonomi
*Økonomiske perspektiver på politiske beslutninger
+
2. høst
*Valgt emne
Ex.phill.
Perspektivemne
+
*Velg et av emnene for 2. vår
Finansmarkeder
Utviklingsøkonomi
Bank og kredittmarkeder
Perspektivemne og Ex.phill.
+
2. vår
*Valgt emne
Empirisk metode
+
3. høst
Vidregående makroøkonomisk analyse
Videregående matematisk analyse
+
3. vår
Anvendt økonometri
Informasjons- og markedsteori
Eksperter i Team
+
*Velg et av emnene for kommende semestre
Informasjons- og markedsteori
Makrofinans
Anvendt tidsserieøkonometri
+
4. høst og vår, 5. høst
*valgt emne
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Menneske og sted - 1 (Ex.fac.)
Geografi i praksis - Kvalitative metoder
Befolkning, ressurser og miljø
+
1. vår
Menneske og sted - 2
Geografi i praksis - Statistikk, kart og bilder
Jordas naturmiljø
+
*2. klasse er et breddeår - velg mellom følgende
Årsstudium i et annet fag
Utenlandsopphold
Valgfrie emner
+
3. høst
Ex.phil.
Perspektivemne
Fordypningsemner i geografi
+
3. vår
Fordypningsemne i geografi
Geografifagets historie
Bacheloroppgave i geografi
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Innføring i statsvitenskap: Internasjonal og komparativ politikk (Inkl. Ex.fac.)
Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
+
1. vår
Innføring i statsvitenskap: politisk teori og politisk adferd
Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon
+
*2. klasse er et breddeår - velg emner på til sammen 60 studiepoeng
+
3. høst
Ex.phil.
Perspektivemne
To valgbare emner
+
3. vår
Modeller og teorier i statsvitenskap
Spesialiseringsemne
Bacheloroppgave i statsvitenskap
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon
Energi, miljø og samfunn
+
1. vår
IKT og kulturendring
Ting og tegn
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Form og farge 1
Konstruksjonslære
Ex.phil
Arkitektur 1
+
1. vår
Form og farge 1
Konstruksjonslære
Perspektivemne
Arkitektur 2
+
2. høst
Form og farge 2
Arkitekturhistorie A
Bygningsfysikk/ Materiallære
Arkitektur 3
+
2. vår
Arkitekturens teori og Historie A
Form og farge 2
Arkitektur 4

+
3. høst
Arkitekturens teori og Historie B
Arkitektur 5

+
3. vår
Arkitekturens teori og Historie C
Arkitektur 6

+
4. høst
Kunnskapsemne
Prosjektkunnskapsemne
Prosjektemne
+
4. vår
Eksperter i team
Prosjektkunnskapsemne
Prosjektemne
+
5. høst
Kunnskapsemne
Prosjektkunnskapsemne
Prosjektemne
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Førde-HiSF

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Ingeniørfaglig innføringsemne
Grunnleggende elektro 1
+
1. vår
Datateknikk med programmering
Grunnleggende elektro 2
Fysikk/kjemi
+
2. høst
Matematikk 2
Elektriske maskiner
Målesystem og PLS
+
2. vår
Energiproduksjon og energidistribusjon
Statistikk og økonomi
Reguleringsteknikk
+
3. høst
Høyspenningsanlegg 
Elkraft fordyping 
Ingeniørfaglig systememne
+
3. vår
Bacheloroppgave
Styrt praksis
Matematikk 3
Studentbedrift
+
+

Trondheim-HiST

Semester
Fag
+
1. høst
Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
Matematikk 1
Elektrisitetslære
Datateknikk
+
1. vår
Elektrisitetslære
Datateknikk
Fysikk/kjemi
 Matematikk 2
+
2. høst 
Elektronikk
Reguleringsteknikk
Statistikk og økonomi
+
2. vår
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
3. høst
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Valgfag
+
3. vår
 Ingeniørfaglig systemtenkning
Bacheloroppgave elektro
+
+

+
+

+
+

+
+

Trondheim-NTNU

+
+

+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst 
Matematikk 1
Diskret matematikk
IT-grunnkurs
Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi
+
1. vår
Matematikk 3
Programmeringslab for datateknologi
Objektorientert Programmering
Krets- og digitalteknikk
+
2. høst
Statistikk
Datateknologi programmeringsprosjekt
Algoritmer og datastrukturer
Datamaskiner grunnkurs
+
2. vår
Menneske-maskin interaksjon
Datamodellering og databasesystemer
Programvareutvikling
Kommunikasjon - tjenester og nett
+
3. høst
Studieretningsemne
Valgfritt videregående
TDT/IT-emne1
Introduksjon til kunstig intelligens
Matematikk 4D
+
3. vår
Studieretningsemne
Teknologiledelse
Operativsystemer
Fysikk
+
4. høst
Hovedprofilemner
Prosjekt
Komplementært emne
+
4. vår
Hovedprofilemner
Valgfritt avansert
TDT/IT-emne
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i Team
+
5. høst
Fordypningsprosjekt
Fordypningsprosjektemne
Komplementært emne
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Oslo-NMBU

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk
Examen philosophicum
Energi, miljø og samfunn
Juridisk metode og norsk rettssystem
Energi, miljø og naturressurser
+
1. vår
Grunnleggende økologi
Fysikk og natur
Generell kjemi
Grunnleggende bedriftsøkonomi
+
2. høst 
Innføring i skogforvaltning
Energisystemer og teknologi
GIS - praktisk introduksjon
Innføring i mikroøkonomi
+
2. vår
Statistikk
Miljø- og ressursøkonomi
Vern og forvaltning av norsk natur
Fodypningsfag
+
3. høst
Miljørett
Fordypningsfag
Vagfag
Valgfag
+
3. vår
Energipolitikk og energimarkeder
Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energisystemer
Bacheloroppgave
+
+

Grimstad-UiA

Semester
Fag
+
1. høst
Elektriske kretser
Energilab og fornybar energi
Matematikk 1
Ingeniørfaglig innføringsemne
+
1. vår
Elektriske kretser
Energilab og fornybar energi
Matematikk 2 for energistudier
Fysikk for energistudier
+
2. høst
Instrumentering, materialer og korrupsjon
Termodynamikk og varmesystemer
Elektroteknisk grunnlag
+
2. vår
Statistikk og økonomi
Bioenergi og kjemisk energiteknikk
Fordypningsfag
+
3. høst 
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Matematikk 3
+
3. vår
Hovedprosjekt energi
Ingeniørfaglig systememne
+
+

Gjøvik-HiG

Semester
Fag
+
1. høst
Bioenergi grunnkurs
Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
Innføringsemne med energiprosjekt
Grunnleggende matematikk og statistikk
+
1. vår 
Innføringsemne med energiprosjekt
Andre fornybare energiformer
Investering og finansiering
Vannkraft
+
2. høst
Elektriske energisystem og fjernvarme
Miljø og samfunn
Bærekraftig bygging
+
2. vår
Vindkraft
Termodynamikk og varmelære
Vitenskapelige metoder
Kvalitetsledelse
+
3. høst
Energimakeder
Energisystem analyse
Valgfag
+
3. vår
Bioenergi forsyningskjeder - ressurser og egenskaper
Bacheloroppgave
+
+

Trondheim-HiST

Semester
Fag
+
1. høst
Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
Matematikk 1
Elektrisitetslære
Fornybar energi grunnkurs
+
1. vår
Elektrisitetslære
Fornybar energi grunnkurs
Fysikk/kjemi
Matematikk 2
+
2. høst
Reguleringsteknikk 
Statistikk og økonomi
Fluidmekanikk
+
2. vår
Elektriske maskiner
Termodynamikk
Vindenergi
+
3. høst
Valgfag
Valgfag
Valgfag
+
3. vår
Ingeniørfaglig systemteknologi
Bacheloroppgave
+
+

Bergen-UiB

Semester
Fag
Merk: Dette er et toårig masterstudie
+
1. høst
Energiressurser og -forbruk
Valgemne
Valgemne
+
1. vår
Energifysikk og -teknologi
Valgemne
Valgemne
+
2. høst
Masteroppgave i energi
+
2. vår
Masteroppgave i energi
+
+

Lillehammer-HiL

+

Oslo-NMBU

Semester
Fag
+
1. høst
Examen Philosophicum 
Kalkulus 1
Prinsipper i informasjonsbehandling
Innføringsemne - fagorientert prosjekt
+
1. vår
Mekanikk
Kalkulus 2
Statistikk
+
2. høst
Termofysikk og elektromagnetisme
Lineær algebra og lineære differensiallikninger 
Innføring i organisasjonsteori
Valgfag
+
2. vår
Generell kjemi
Valgfag
Valgfag
Valgfag
Måleteknikk, optikk og sensorer
+
3. høst
Valgfag
Valgfag

+
3. vår
Programmering og databehandling
Valgfag
Valgfag
Innføring i makroøkonomi 1
+
4. høst
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
4. vår
Valgfag
Valgemne
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
5. høst
Valgemne
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
5. vår
Masteroppgave
+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Moderne historie etter 1850
Innføring samfunnsøkonomi
+
1. vår
Samfunnsteori
Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon
+
+

+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Mekanisk fysikk
Grunnkurs i analyse 1
Lineær algebra og geometri
Informasjonsteknologi grunnkurs
+
1. vår
Elektrisitet og magnetisme
Grunnkurs i analyse 2
Lineær algebra med anvandelser
Flerdimensjonal analyse
+
2. høst
Termisk fysikk
Ex. phil. for naturvitenskap og teknologi
Valgemne
Valgemne
+
2. vår
Innføring i kvantefysikk
Valgemne
Valgemne
Valgemne
+
3. høst
Valgemne
Valgemne
Valgemne
Valgemne
+
3. vår
Bacheloroppgave
Valgemne
+
+

Bergen-UiB

Semester
Fag
+
1. høst
Dataprogrammering for naturvitenskap
Grunnkurs i matematikk 1
Valgemne
+
1. vår
Mekanikk 1
 Grunnkurs i matematikk 2
Differensiallikniger
+
2. høst
Elektromagnetisme og optikk
Mekanikk 2 og termodynamikk
Funksjoner av flere variable
+
2. vår
Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk
Moderne fysikk 1
Lineær algebra
+
3. høst
Prosjektoppgave i fysikk
Moderne fysikk 2
Signal- og systemanalyse
+
3. vår
Ex. phil. seminarmodell
Ex. phil. skoleeksamen 
Valgemne
+
+

Tromsø-UiT

Semester
Fag
+
1. høst
Generell fysikk
Innføring i programmering og datamaskinens virkemåte
Kalkulus 1
+
1. vår
Kalkulus 2
Lineær algebra
Statistikk og sannsynlighet
+
2. høst
Ex. phil. Tromsøvarianten
Mekanikk
Kalkulus 3
+
2. vår
Elektromagnetisme
Grunnkurs i eksperimentell fysikk
Kvantemekanikk
+
3. høst
Statistisk fysikk og termodynamikk
Valgemne
Valgemne
+
3. høst
Valgemne
Valgemne
Valgemne
+
+

Gjøvik-HiG

Semester
Fag
+
1. høst

Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Matematikk 1
Byggteknikk
+
1. vår
Byggeprosessen
Matematikk 2 for bygg og maskin
Mekanikk
+
2. høst
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fysikk og kjemi
+
2. vår
Fordypningsfag
Statistikk og økonomi
Fordypninsfag
+
3. høst
Valgemne
Valgemne
Valgemne
+
3. vår
Fordypninsfag
Bacheloroppgave ingeniør
+
+

Narvik-HiN

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Innføring i byggfag
Ingeniørfaglig arbeidsmetoder
+
1. vår
Mekanikk og fluidmekanikk
Fysikk/kjemi
Matematikk 2
+
2. høst
Innføring i byggfag
Byggstatikk, dynamikk og konstruksjonslære
Ingeniørgeologi og geoteknikk
+
2. vår
Byggeadministrasjon og statistikk
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
3. høst
Stål-, behand- og betongkonstruksjoner
Byggeadministrasjon
Arealplanlegging, veg-og VA-teknikk
Anleggs- og byggeteknikk
Valgfag
+
3. vår
Organisasjon og ledelse
Valgfag
Valgfag
Hovedoppgave
+
+

Oslo-HiOA

Semester
Fag
+
1. høst
Byggfaglig innføring
Energi, miljø og kjemi
Matematikk
Fysikk og mekanikk
+
1. vår
Byggeteknikk
Konstruksjonslære
Matematikk
Fysikk og mekanikk
+
2. høst
Byggematerialer og betongdimensjonering
Landmåling og statistikk
Fordypningsfag
+
2. vår
Geoteknikk og vegbygging
Fordypningsfag
+
3. høst
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
3. vår
Byggeprosess - ingeniørfaglig systememne
Bacheloroppgave
+
+

Trondheim-HiST

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
Mekanikk
Byggteknikk
+
1. vår
Byggteknikk
Matematikk 2
Fysikk/kjemi
Mekanikk
+
2. høst
Statistikk og økonomi
Geoteknikk og geologi
Statikk og konstruksjonslære
Vegbygging og geomatikk
+
2. vår
Statikk og konstruksjonslære
Vegbygging og geomatikk
VA-teknikk og DAK
Betong og produksjonsteknikk
+
3. høst
Fordypningsfag
Valgfag
+
3. vår
Ingeniørfaglig systemtenkning
Bacheloroppgave bygg
+
+

Ålesund-HiALS

Semester
Fag
+
1. høst
Introduksjon til ingeniørfaget - Bygg
Matematikk 1
Mekanikk og fysikk
Kart og landmåling
+
1. vår
Mekanikk og fysikk
Kart og landmåling
Matematikk 2B
Fysikk, kjemi og statistikk
+
2. høst
Byggeteknikk og materiallære
Geoteknikk
Byggeadministrasjon
+
2. vår
Konstruksjonslære og statikk
Vann og miljøteknikk
Veg- og arealplanlegging
+
3. høst
Valgfag
Fordypningsfag
+
3. vår
Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutvikling
Bacheloroppgave bygg
+
+

Stavanger-UiS

Semester
Fag
+
1. høst
Fysikk
Ingeniørfaglig innføring - Bygg
Matematiske metoder 1
HMS-kurs for bachelorstudenter
+
1. vår
Matematiske metoder 2
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
2. høst
Miljøkjemi og HMS
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
2. vår
Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
3. høst
Bacheloroppgave bygg
+
3. vår
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse 
+
+

+
+

Trondheim-NTNU

Semester
Fag
+
1. høst
Matematikk 1
Krets- og digitalteknikk
Infomasjonsteknologi, grunnkurs
Elektronisk systemdesign, grunnkurs
+
1. vår
Prosedyre- og objektorientert programmering
Matematikk 2
Matematikk 3
Elektronisk systemdesign og -analyse 1
+
2. høst
Digitalteknikk og datamaskiner
Matematikk 4K
Fysikk
Elektronisk systemdesign og -analyse 3
+
2. vår
Elektromagnetisme
Statistikk
Innføring av halvlederkomponenter
Elektronisk systemdesign, prosjekt
+
3. høst
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
3. vår
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
4. høst
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
4. vår
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
5. høst
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
Fordypningsfag
+
5. vår
Masteroppgave
Fordypningsfag
+
+

Hjelp - Velg videregående kompetanse

Punktene på listen representerer de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

Generell studiekompetanse

Følgende utdanningsprogram gir generell studiekompetanse:

Spesiell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse har i tillegg fag og/eller karaktergrunnlag som kreves i enkelte utdanninger, vanligvis matematikk og andre realfag. I denne oversikten menes spesiell studiekompetanse i realfag. Dette oppnås som regel gjennom “studiespesialisering” med realfag som programområde, men enkelte skoler tilbyr også realfag for andre utdanningsprogram.

Hjelp - Velg høyere utdanning

Om utdanningsmulighetene

Ved å klikke et av punktene på listen får du opp en kolonne med informasjonen til det valgte studieprogrammet. Nederst i kolonnen ser du jobbmulighetene dette studiet kvalifiserer til. I tillegg kan du se hvor i landet dette studiet holder til. Du kan se fagplanen på et studiested ved å klikke på navnet.

Sorteringsfunksjon

Sorteringsfunksjonen hjelper deg å finne fram til den høyere utdanningen som passer deg.

Hjelp - Primær kvote

Primærkvoten er førstegangsvitnemål. Du har førstegangsvitnemål så lenge du søker samme år som du er ferdig på videregående. Det forutsetter også at du ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret på den høyere utdanningen. Primær kvoten er vanligvis lavere enn ordinær kvoten.

I førstegangsvitnemålskvoten konkurrerer du med summen av skolepoeng, som består av:

Hjelp - Ordinær kvote

I ordinær kvoten konkurrerer du med konkurransepoeng.
Disse er summen av alle dine skolepoeng, alderspoeng og tilleggspoeng: